Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

ʙị ᴄᴀɴ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴘʜủ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ɴóɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 𝟻 ᴄʟɪᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀêɴ đã đượᴄ ᴄʜỉɴʜ sửᴀ, ᴄắᴛ ɢʜéᴘ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, “ ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ” ᴄòɴ ᴄʜốɪ ʙỏ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄʜủ ᴍưᴜ ɴʜư ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ᴛừ ᴠᴋs.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟶/𝟶𝟽, ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ. ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜầɴ xéᴛ xử ɴʜâɴ ᴛʜâɴ, ʟý ʟịᴄʜ. ᴍặᴄ ᴅù ᴛự xưɴɢ ᴍìɴʜ ʟà ᴛʜượɴɢ ᴛọᴀ ᴛʜíᴄʜ ᴛâᴍ Đứᴄ, ᴄạᴏ ᴛʀọᴄ đầᴜ, xưɴɢ sư ᴛʜầʏ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ đạɪ ᴄʜúɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ) ʟạɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ɴàᴏ, ᴠẫɴ đᴀɴɢ độᴄ ᴛʜâɴ ᴠà đᴀɴɢ ᴄʜờ ʟấʏ ᴠợ. ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴍìɴʜ ᴄó đếɴ 𝟸 ʙằɴɢ ᴄử ɴʜâɴ Đạɪ ʜọᴄ. Đếɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴍệᴛ ᴍỏɪ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʏếᴜ ᴋéᴍ.

ɴóɪ ᴠề ɴʜữɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴘʜủ ɴʜậɴ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ʟà ɴɢườɪ đứɴɢ sᴀᴜ ᴄʜỉ đạᴏ, ᴋɪểᴍ ᴅᴜʏệᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜɴɢ ʟêɴ ᴍxʜ. ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó, ᴛᴏàɴ ʙộ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴅựɴɢ, ᴄắᴛ ɢʜéᴘ đềᴜ ᴅᴏ ᴄáᴄ đệ ᴛử ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. “ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ” ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜêᴍ, ᴄáᴄ đệ ᴛử đềᴜ ᴄó ᴛʀí ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠượᴛ ʙậᴄ, ᴛʀêɴ 𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ. ᴠì ᴠậʏ, đủ ɴăɴɢ ʟựᴄ để ᴋɪểᴍ ᴅᴜʏệᴛ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜỏɪ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴋʜɪ đượᴄ ʜỏɪ ᴠề 𝟻 ᴄʟɪᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴘʜủ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍìɴʜ ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍộᴛ số ᴄʟɪᴘ ʙị ᴄắᴛ ɢʜéᴘ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴄòɴ ᴅõɴɢ ᴅạᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ʟớɴ: “ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠì ᴛʜấʏ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴋʜôɴɢ xứɴɢ đáɴɢ”.

“ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴅᴜʏệᴛ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋʜáᴄ ᴠì sợ đăɴɢ ʟêɴ ᴍạɴɢ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ᴄʜửɪ ᴛụᴄ, ᴄʜửɪ ʙậʏ… ᴄʜứ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đủ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xéᴛ ᴅᴜʏệᴛ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đó ᴠì ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ đã ʟớɴ ʀồɪ, ɢầɴ 𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ ʀồɪ, ɴếᴜ ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴍà ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ đượᴄ. ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ “ᴛôɪ ᴅᴜʏệᴛ” ᴄòɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴛʜì ᴅᴏ ɴʜữɴɢ đệ ᴛử ᴛôɪ ʟàᴍ. ᴛụɪ ɴó 𝟹𝟶-𝟻𝟶 ᴛᴜổɪ ᴄả ʀồɪ, ᴄòɴ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʜơɴ ᴄả ᴛôɪ ɴêɴ ᴛôɪ đâᴜ ᴄᴀɴ ᴅự ᴠàᴏ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ ᴅᴜʏệᴛ! ᴛʀí ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ᴛụɪ ɴó ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄʜứ ᴍấʏ ᴄʟɪᴘ ᴛʜì ăɴ ᴛʜᴜᴀ ɢì, ᴛụɪ ɴó ᴄó ᴋíɴʜ ɴể ᴛôɪ đâᴜ ᴍà ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴅᴜʏệᴛ!” – ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ɴóɪ

ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿 đếɴ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ôɴɢ ᴠâɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴɢ ɴɢᴜʏêɴ, 𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ; ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ, 𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ʟậᴘ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ 𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ – ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ ᴠà ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ – ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ʟàᴍ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄó ʟờɪ ɴóɪ xᴜʏêɴ ᴛạᴄ ɢɪáᴏ ʟý ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜượɴɢ ᴛọᴀ ᴛʜíᴄʜ ɴʜậᴛ ᴛừ… đăɴɢ ʟêɴ ᴋêɴʜ 𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ – ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠõ ᴛʜị ᴅɪễᴍ ᴍʏ (ᴄô ɢáɪ ʙỏ ɴʜà đếɴ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴛᴜ), ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ xáᴄ địɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄô ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛìᴍ đếɴ ʙắᴛ ᴄᴏɴ ᴠề ᴋʜôɴɢ đượᴄ, ɴêɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴍờɪ ʙà ᴄúᴄ ᴄùɴɢ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴅɪễᴍ ᴍʏ đếɴ ᴛʀụ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴄảɴʜ sáᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪᴀᴏ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴍẹ đưᴀ ᴠề ɴʜà ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜưɴɢ ʙà ᴄúᴄ, ôɴɢ ᴠâɴ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢăɴ ᴄảɴ.

ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ɴɢườɪ ʙị ʜạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ, ᴛʜượɴɢ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ sơɴ, ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ. ᴄʟɪᴘ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴛố ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đáɴʜ ɴɢườɪ, ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ. “ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ đáɴʜ ɴɢườɪ ʜᴀʏ ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ʙà ᴄúᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ. ᴋʜɪ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴛôɪ ᴄó ᴍờɪ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴠà ôɴɢ ᴛʜắɴɢ – ʙà ᴍᴀɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴋʜɪ đó ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ ɴêɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʟậᴘ đượᴄ ʙɪêɴ ʙảɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Ôɴɢ ᴛʜắɴɢ – ʙà ᴍᴀɪ ɢặᴘ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴛʜì ᴄô ɢáɪ ᴛự ɴɢᴜʏệɴ ᴠề. ʟúᴄ đó, ôɴɢ ᴛʜắɴɢ ᴄó đơɴ xɪɴ ʙảᴏ ʟãɴʜ ᴍʏ ᴠề ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ. ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴛôɪ ʀᴀ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴠẫɴ ʟᴀ ʟốɪ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴅɪễᴍ ᴍʏ. ᴠɪệᴄ ɴàʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, ɢâʏ ʀốɪ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự. ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴄó sự ᴠɪệᴄ đáɴʜ ɴʜᴀᴜ”, ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴóɪ.

ᴛốɪ 𝟸𝟷-𝟽, ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử ᴘʜɪêɴ sơ ᴛʜẩᴍ ᴛᴀɴᴅ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ) ᴍứᴄ áɴ 𝟻 ɴăᴍ ᴛù.

𝟹 ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) ᴄùɴɢ ᴍứᴄ áɴ 𝟺 ɴăᴍ ᴛù.

ʙị ᴄáᴏ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ (𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ) ᴍứᴄ áɴ 𝟹 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù ᴠà ʙị ᴄáᴏ ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ) ᴍứᴄ áɴ 𝟹 ɴăᴍ ᴛù.

ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ᴄùɴɢ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ, ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ʙàᴏ ᴄʜữᴀ đưᴀ ʀᴀ 𝟸𝟸 đɪểᴍ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄáᴄ ʟᴜậɴ đɪểᴍ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛòᴀ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴛʜɪếᴜ ɴɢườɪ, ᴛʀìɴʜ ᴄʜɪếᴜ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ʙảɴ, xᴜɴɢ độᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, xᴜɴɢ độᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴄáᴄʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴄủᴀ sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ – ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛư ᴘʜáᴘ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ɢɪáᴍ địɴʜ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴛư ᴘʜáᴘ…

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴋʜɪ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ ᴄũɴɢ ʙáᴄ ʙỏ ʜếᴛ ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴêᴜ ʀᴀ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛᴜ ᴛʜᴇᴏ đạᴏ ɴàᴏ ᴍà ᴄʜỉ ᴛʜầɴ ᴛượɴɢ, ᴛôɴ sùɴɢ ᴠà “ᴄʜỉ ᴛᴜ ᴛʜᴇᴏ sư ᴘʜụ” ʟà ʙị ᴄáᴏ ᴠâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛạᴏ ᴅựɴɢ ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ɴʜư ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ.

ᴅᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴋʜôɴɢ ᴛốᴛ, ʙị ᴄáᴏ ᴠâɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʙᴜổɪ sáɴɢ. ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ, ʙị ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ʟà ɴɢườɪ đã ʟớɴ ᴛᴜổɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟàᴍ ɢì ɴêɴ ᴛộɪ, ᴋʜôɴɢ ᴛᴜ ᴛʜᴇᴏ đạᴏ ɴàᴏ ᴍà ᴄʜỉ ᴍᴜốɴ ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴛố ᴄʜấᴛ “ɴʜâɴ ᴛàɪ” ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴋʜôɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴀɪ.

ʙị ᴄáᴏ ᴠâɴ ᴄũɴɢ ʙáᴄ ᴠɪệᴄ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴍìɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴄầᴍ đầᴜ ᴠì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴋʜáᴄ đềᴜ đã ʟớɴ, ᴋʜôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍà ʙị ᴄáᴏ ɴóɪ.

Share:

administrator