Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

ᴄáᴄ đờɪ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ᴛừ ᴛʜờɪ ɴɪxᴏɴ đềᴜ ᴍờɪ ôɴɢ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ ᴛớɪ ɴʜà ᴛʀắɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴠấɴ, ᴛʀừ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ đươɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ.

ᴋỶ ʟỤᴄ 𝟻𝟶 ɴĂᴍ ᴄÓ ᴛʜỂ ʙỊ ᴘʜÁ ᴠỠ

ɴɢồɪ ᴛạɪ ɴɢôɪ ɴʜà đầʏ sáᴄʜ ở ᴋᴇɴᴛ, ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪᴄᴜᴛ, ᴄựᴜ ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴍỹ ʜᴇɴʀʏ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ đã ᴛʀả ʟờɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴛờ ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋ ᴘᴏsᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴍộᴛ ɢɪờ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ, ôɴɢ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ ᴛɪếᴛ ʟộ, ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠɪɴʜ ᴅự ʟớɴ ʟᴀᴏ ᴄủᴀ ᴄᴜộᴄ đờɪ ôɴɢ ʟà đượᴄ ᴄáᴄ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ đươɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴋể ᴛừ ᴛʜờɪ ʀɪᴄʜᴀʀᴅ ɴɪxᴏɴ ᴍờɪ ᴛớɪ ɴʜà ᴛʀắɴɢ để ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠề ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ đốɪ ɴɢᴏạɪ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴄựᴜ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ʙᴀʀᴀᴄᴋ ᴏʙᴀᴍᴀ ᴠà ᴅᴏɴᴀʟᴅ ᴛʀᴜᴍᴘ.

ᴄả ʜᴀɪ ôɴɢ ᴏʙᴀᴍᴀ ᴠà ᴛʀᴜᴍᴘ đềᴜ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɴʜà ᴛʀắɴɢ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề địᴀ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ᴠì ᴠậʏ ᴄả ʜᴀɪ đềᴜ ᴘʜảɪ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴋʜɪ ᴄòɴ đươɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ đặᴄ đɪểᴍ ᴄá ɴʜâɴ ʀɪêɴɢ ʙɪệᴛ, ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴍỹ ɴóɪ.

Đề ᴄậᴘ đếɴ ᴄựᴜ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴏʙᴀᴍᴀ, ôɴɢ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ ɴóɪ: “ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ sự ᴠụ ǫᴜốᴄ ᴛế, ôɴɢ ấʏ đã ʜướɴɢ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴠề ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʀí ᴛᴜệ ʟớɴ, đó ʟà ɴʜữɴɢ đặᴄ đɪểᴍ ʀấᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả”.

ᴠề ɴɢườɪ ᴋế ɴʜɪệᴍ ᴏʙᴀᴍᴀ, ôɴɢ ɴóɪ: “ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴛʀᴜᴍᴘ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛảɪ ᴍộᴛ ᴛíɴʜ ᴄáᴄʜ ʀấᴛ ǫᴜʏếᴛ đᴏáɴ ᴠà ɴăɴɢ độɴɢ. sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ấʏ ʟà ᴍộᴛ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ độᴄ đáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ đốɪ ɴɢᴏạɪ ᴄủᴀ ᴍỹ”.

ɴʜưɴɢ ᴋỷ ʟụᴄ 𝟻𝟶 ɴăᴍ ɢặᴘ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴘʜá ᴠỡ ᴠì ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɢửɪ ʟờɪ ᴍờɪ ᴄʜᴏ ôɴɢ, ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋ ᴘᴏsᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ᴛừ ᴋʜɪ ôɴɢ ấʏ ᴄòɴ ʟà ᴛʜượɴɢ ɴɢʜị sĩ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʟɪêɴ ʟạᴄ ɴàᴏ ᴠớɪ ôɴɢ ấʏ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ôɴɢ ấʏ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ɴɢʜᴇ ʟờɪ ᴋʜᴜʏêɴ ᴛừ ᴛôɪ.

ʜᴇɴʀʏ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ

ᴄựᴜ ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴍỹ ʜᴇɴʀʏ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴍɪɴʜ ᴍẫɴ ở ᴛᴜổɪ 𝟿𝟿, ᴛʜᴇᴏ ɴʏᴘ. Ảɴʜ: ɴʏᴘ

ɴʜưɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋ ᴘᴏsᴛ, ɴếᴜ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ɢặᴘ ᴛʜì ᴄựᴜ ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴍỹ ᴍᴏɴɢ ʀằɴɢ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ đươɴɢ ɴʜɪệᴍ sẽ ᴛìᴍ ʀᴀ “ᴍộᴛ địɴʜ ɴɢʜĩᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴠề ᴍốɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴠà ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ɴướᴄ ᴍỹ để ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ xᴜɴɢ độᴛ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ”.

ᴍɪɴʜ ᴍẪɴ Ở ᴛᴜỔɪ 𝟿𝟿

Ôɴɢ ᴋɪssɪɴɢᴇʀ đã ᴄố ᴠấɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ôɴɢ đượᴄ ᴛʜᴜê ʟàᴍ ᴄố ᴠấɴ ʙáɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ ʜộɪ đồɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴍỹ ᴅướɪ ᴛʜờɪ ᴄố ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴊᴏʜɴ ғ. ᴋᴇɴɴᴇᴅʏ, ɴơɪ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴠăɴ ʜóᴀ ᴠề Đứᴄ ᴠà ᴋỹ ɴăɴɢ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴄủᴀ ôɴɢ đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà ᴛàɪ sảɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ᴄủᴀ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ʟạɴʜ.

Ở ᴛᴜổɪ 𝟿𝟿, ôɴɢ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴍɪɴʜ ᴍẫɴ ᴠà ᴍᴜốɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜế ɢɪớɪ. Ôɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴍớɪ ʀᴀ ᴍắᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴàʏ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ᴋỹ ɴăɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ: sáᴜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠề ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴛạᴍ ᴅịᴄʜ). ᴠề ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ôɴɢ đã ᴄʜọɴ sáᴜ đốɪ ᴛượɴɢ ᴍà ôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄố ᴠấɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄũɴɢ ʟà ɴʜữɴɢ ᴠĩ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛʜế ᴋỷ 𝟸𝟶, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄố ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴀʀʟᴇs ᴅᴇ ɢᴀᴜʟʟᴇ, ᴄố ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ʀɪᴄʜᴀʀᴅ ɴɪxᴏɴ ᴠà ᴄố ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴍᴀɢɢɪᴇ ᴛʜᴀᴛᴄʜᴇʀ, để ᴋʜáɪ ǫᴜáᴛ ʟêɴ ᴍộᴛ ʟý ᴛʜᴜʏếᴛ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠề ᴋỹ ɴăɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ᴠà ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ.

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴍỹ ʀɪᴄʜᴀʀᴅ ɴɪxᴏɴ ᴛạɪ ɴʜà ᴛʀắɴɢ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟸/𝟷𝟿𝟼𝟿. Ảɴʜ: ᴀᴘ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴛìɴʜ ʙạɴ ᴋʜăɴɢ ᴋʜíᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀêɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴍỹ. Đó ʟà ᴠớɪ ɴɢườɪ ʙạɴ ʀɪᴄʜᴀʀᴅ ɴɪxᴏɴ. ᴋɪssɪɴɢᴇʀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴋể ᴄả sᴀᴜ ᴋʜɪ ôɴɢ ɴɪxᴏɴ ᴛừ ᴄʜứᴄ. “ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠẫɴ ʟà ʙạɴ ʙè ᴠà ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ɢặᴘ ɢỡ ᴠà ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʜọᴄ đượᴄ ᴠà sᴏ sáɴʜ ɴó ᴠớɪ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋɪᴀ”, ôɴɢ ɴóɪ.

ᴄựᴜ ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴍỹ ɴóɪ ᴛʜêᴍ ʀằɴɢ ᴛᴜổɪ ᴛʜọ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜờ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ íᴛ áᴘ ʟựᴄ.

“ᴛôɪ đã ɢặᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ áᴘ ʟựᴄ, ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ᴋʜɪ ʙạɴ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ áᴘ ʟựᴄ, ɴó ᴄũɴɢ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ᴄʜᴏ ʙạɴ ᴄơ ʜộɪ để ᴄố ɢắɴɢ đạᴛ đượᴄ đɪềᴜ ɢì đó ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ. ᴠà ᴅᴏ đó, ɴʜạᴛ ɴʜẽᴏ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʟà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴛôɪ. ᴠà ᴛôɪ ᴛự ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜể sốɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ɢặᴘ ɢỡ ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛôɪ…”.

Share:

administrator